TORE NORDENSTAM

 

 

 

BOOKS                                 

                                            

(*) = full text                      

 

 

Sudanese Ethics (*) , The Scandinavian Institute of African Studies / Almqvist & Wiksell, Stockholm 1968, 239 pp. (In Arabic: الأخلاق السودانية  (*) , translated by Dr Ahmed M. Mahdi, Khartoum University Press 1996. Chapter 2, "The Deductive Ideal", is also available in Polish: "Model dedukcyjny"  (*) ,  in I. Lazari-Pawlowska, ed., Metaetyka, Warsaw 1975, pp. 217-224. "The Deductive Ideal" in Swedish here.) (Reviews: here. A comment by Arne Naess here.)

Afrikas universitet (*) The Scandinavian Institute of African Studies / Wahlström & Widstrand, Stockholm 1970,  150 pp.

Empiricism and the Analytic-Synthetic Distinction (*) , Universitetsforlaget, Oslo 1972, 93 pp.

Explanation and Understanding in the History of Art (*) , Department of Philosophy, University of Bergen 1978. Internet edition 2007, 119 s.

Den estetiske praksis, Bergen 1979, 128 pp. (Co-authors: Gunnar Danbolt & Kjell S. Johannessen.)

Värderingar och paradigm vid datasystemutveckling. Exemplet Allfa-utredningen (*) , Arbetslivscentrum, Stockholm 1980, 86 pp. 

Wittgenstein – Aesthetics and Transcendental Philosophy / Wittgenstein – Ästhetik und transzendentale Philosophie, eds. Kjell S. Johannessen & Tore Nordenstam, Hölder-Pichler-Tempski, Vienna 1981, 193 pp. 

Fra ”er” til ”bør”? Etiske grunnlagsproblemer i et pragmatisk perspektiv, Solum forlag, Oslo 1984, 80 pp.

 Research and Development in the Sudan (*)  ed. T. Nordenstam, Khartoum University Press 1985, 300 pp. (Co-authors: Ibrahim Ahmed Omer, Håkan Törnebohm et al.)

 Die pragmatische Wende. Sprachspielpragmatik oder Transzendentalpragmatik?, eds. Dietrich Böhler, Tore Nordenstam & Gunnar Skirbekk, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M. 1986, 359 pp.

 Fra kunst til vitenskap. Humanvitenskapenes grunnlag i et historisk perspektiv, Sigma forlag, Bergen 1987, 186 pp.;  second edition, Fagbokforlaget, Bergen 2000, 246 pp. – In Swedish: Från konst till vetenskap (*) , Carlsson Bokförlag, Stockholm 1993, 228 pp.; revised edition 1994, 293 pp.  – In German: Chapter. 3 (*) .

 Culture and Value. Philosophy and the Cultural Sciences / Culture and Value. Philosophie und die Kulturwissenschaften, Papers of the 18th International Wittgenstein Symposium, eds. Kjell S. Johannessen & Tore Nordenstam, The Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel 1995, 795 pp. -- PDF-files: Section 1 (pp. 1-144) (*) ; Section 2 (pp. 145-299) (*) ; Section 3 (pp. 300-450) (*) ; Section 4 (pp. 451-597) (*) ; Section 5 (pp. 599-748) (*) ; Special Workshop (pp. 749-795) (*) . 

 Wittgenstein and the Philosophy of Culture, eds. Kjell S. Johannessen & Tore Nordenstam, Hölder-Pichler-Tempski, Vienna 1996, 372 pp.

 Vitenskapenes vekst. Grunnlagsproblemer i vitenskapenes historiografi (*) , eds. Kjell S. Johannessen & Tore Nordenstam, Department of Philosophy, University of Bergen, 1996, 131 pp.

 Etikk i næringslivet. Praksis og teori, Cappelen Akademisk Forlag, Oslo 1998, 241 pp. (Co-author: A.W. Falkenberg.)

 Exemplets makt (*) , Dialoger 69-70, Stockholm 2005, 198 pp.

The Power of Example , Santérus Academic Press Sweden, Stockholm 2009, 240 pp. (Contents & Chapter 1 (*) here. BoD here.)

 

 

                                                  Back to Main Page - torenordenstam.se